generic-cialisonline.com

wrapper

Новости

ЗАМОВНИК зобов’язується:

 • подавати заявку на проведення сертифікації системи менеджменту (далі - СМ) на бланку встановленого зразка, заповненому належним чином;
 • призначити свого представника для зв’язку з ВИКОНАВЦЕМ. Зазначений представник має повноваження вирішувати всі питання, пов’язані з організацією та проведенням сертифікації, а також призначати відповідальних осіб з числа персоналу організації для супроводження членів групи з аудиту;
 • узгоджувати Програму аудиту під час сертифікації СМ;
 • забезпечувати всі необхідні умови для роботи групи з аудиту включаючи аспекти пов’язані з охороною праці, аварійними ситуаціями та особистою безпекою.
 • надавати доступ до всіх об’єктів аудиту (підрозділів, обладнання, персоналу, документації) та зареєстрованих даних;
 • здійснювати коригувальні та запобіжні дії за результатами оцінювання СМ під час сертифікації та наглядання;
 • заявляти щодо сертифікації СМ лише для тієї сфери застосування системи (продукції), стосовно якої вона сертифікована;
 • використовувати сертифікат лише для засвідчення того, що СМ відповідає стандарту, а не використовувати його таким чином, щоб могло створитися враження, що продукція схвалена органом з сертифікації;
 • не використовувати сертифікат та інші документи з сертифікації таким чином, щоб завдати шкоди репутації органу з сертифікації та/або вводити в оману;
 • у разі призупинення або скасування дії сертифікату (з будь-яких причин) припинити використання всіх рекламних матеріалів з посиланнями на сертифікат, і повернути сертифікат на вимогу органу з сертифікації;
 • оперативно повідомляти ВИКОНАВЦЯ про будь-які заплановані зміни СМ чи інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність СМ вимогам, що підтверджені під час сертифікації;
 • невідкладно інформувати ВИКОНАВЦЯ сертифікації стосовно питань, які можуть впливати на спроможність СМ продовжувати відповідати вимогам стандарту, що використовувався для сертифікації (як приклад, зміни, що пов’язані з: юридичним, комерційним, організаційним статусом або правом власності; організацією та керівництвом (наприклад, у складі ключового керівного, такого що приймає рішення або технічного персоналу); контактною адресою та виробничими об’єктами; сферою діяльності згідно із сертифікованою системою менеджменту; суттєвими змінами в системі менеджменту та процесах)
 • надавати на запит ВИКОНАВЦЯ відомості про будь-які отримані претензії та рекламації, а також коригувальні дії щодо них;
 • сплачувати всі витрати, що пов’язані з проведенням сертифікації та наглядання, незалежно від прийнятих за їх результатами рішень.
 • відповідати вимогам ВИКОНАВЦЯ під час посилання на свій сертифікований статус в засобах масової інформації, таких як Інтернет, брошури, реклама або інші документи;
 • не робити або не допускати оманливих заяв стосовно своєї сертифікації;
 • не використовувати або не допускати використання документа щодо сертифікації або будь-якої його частини у спосіб, що вводить в оману;
 • у разі скасування сертифікації, припиняв використовування всього рекламного матеріалу, що містить посилання на сертифікацію;
 • вносити зміни у весь рекламний матеріал, якщо сферу сертифікації було скорочено;
 • не дозволяти, щоб посилання на сертифікацію своєї СМ використовувалось у спосіб, який дозволяє припустити, що орган з сертифікації сертифікує продукцію (включаючи послугу) або процес;
 • не натякати на те, що сертифікація стосується діяльності та ділянок, що знаходяться поза сферою сертифікації;
 • не використовувати сертифікацію таким чином, що може дискредитувати орган з сертифікації та/або систему сертифікації або призвести до втрати довіри суспільства.

ЗАМОВНИК має право:

 • застосовувати отриманий сертифікат на СМ відповідно до правил сертифікації;
 • використовувати інформацію про сертифіковану СМ з метою реклами через відповідне посилання на наявність сертифікату в засобах інформації, зокрема в документах, рекламних матеріалах тощо;
 • відхиляти окремих членів групи з аудиту, призначених для проведення сертифікації;
 • подавати апеляції та скарги до ВИКОНАВЦЯ з усіх розбіжностей, пов’язаних з сертифікацією СМ.

О нас

Центр сертификации, метрологии и стандартизации CCMS создан с целью повышения уровня работ и услуг в сфере технического регулирования. Именно поэтому девизом Нашей компании является Beyond systems, что означает «более чем системы». Под системами Мы понимаем системы метрологического обеспечения и систему сертификации.

Разделы

 • Сертификация
 • Обучение
 • Тестирование
 • Нормативные требования
 • Аудит поставщиков
 • Декларирование

Это интересно

Наиболее известным в области качества является Э. ...
Существует 5 смертельных болезней, которые должны ...
Антипринципы ISO 9000 

Полезные ссылки

Уважаемый посетитель, на данной странице вы ...
Ветеринарне законодавство ЄС Компендіум ...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family